Algemene Voorwaarden 2019

Algemene Voorwaarden Kapsalon de la Rosa

artikel 1.

Een afspraak dient 4 uur van tevoren afgezegd te worden.
Is dit niet het geval dan kan ‘Kapsalon de la Rosa” de prijs/afspraak in rekening brengen.

artikel 2.

In geval van schade aan kleding door middel van verf en/of dergelijke vloeistoffen dat afkomstig is vanuit de kapsalon zal worden vergoed, indien dergelijke vloeistoffen niet meer uit kledingstukken is te verwijderen.
Wordt via de Wettelijke Aansprakelijkheid’s verzekering gedekt. (W.A)
Behalve als de klant zelf onvoorzichtig is geweest door verwijdering van de beschermende kleding.

artikel 3.

De prijzen zoals Kapsalon de la Rosa berekend, zijn inclusief BTW.

De prijzen die vermeld staan op de website, zijn de prijzen die ook gehanteerd worden.
Alle tarieven die zijn vermeld op de website zijn inclusief btw en onder voorbehoud van prijs wijzigingen, tussentijdse wijzigingen en typefouten.
Hiervoor kan Kapsalon de la Rosa niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

artikel 4.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Kapsalon de la Rosa aan de samenstelling van deze website heeft besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Hier kunnen echter geen rechten aan ontleent worden. Onze excuses hiervoor.

artikel 5.

Klanten dienen er rekening mee te houden dat bepaalde vloeistoffen invloed kunnen hebben op bepaalde kleurstoffen die in de kappersbranche worden toegepast.
Met voorbehoud van speciale haarproducten gebruik ,ziekte en/of toediening van drogisterij kleuringen!
Kleurstellingen kunnen afwijken op getoonde voorbeelden.

artikel 6.

Kapsalon de la Rosa kan clienten aansprakelijk stellen indien er eigendommen beschadigd en/of stuk/defect zijn gemaakt.

artikel 7.

Kapsalon de la Rosa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bestelde producten die niet of te laat geleverd worden.

artikel 8.

Op de haarverzorging’s tarieven kan bij lang haar een meerprijs worden gerekend.

artikel 9.

Mocht klant ondanks alle zorg en het gebruik van kwaliteit’s producten niet tevreden zijn met het resultaat laat het Kapsalon de la Rosa direct weten.
Kapsalon de la Rosa zal bij misbruik van deze regeling aangifte doen van oplichting en aantasting van de goede naam en eer van Kapsalon de la Rosa.

artikel 10.

De AVG is opgenomen als aparte link op deze site en vormen een onderdeel van de algemene voorwaarden.

Copyright

(c) mei 2019 Kapsalon de la Rosa. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Térmenos y condiciones

Artículo 1.

Una cita debe ser cancelada con 4 horas de anticipación.

Si este no es el caso, ‘Kapsalon de la Rosa’ puede cobrar el precio / cita.

 

Artículo 2.

En caso de daño a la ropa por medio de pintura y / o líquidos similares que se originen en la peluquería, se reembolsará, si tales líquidos ya no se pueden eliminar de las prendas.

Está cubierto por el seguro de responsabilidad legal. (W.A)

A menos que el cliente mismo haya sido descuidado debido a la eliminación de la ropa de protección.

 

Artículo 3.

Los precios calculados por Kapsalon de la Rosa incluyen el IVA y deben pagarse en efectivo. El pago a través de la aplicación móvil solo es posible si el cliente muestra una foto con la transferencia correcta de IBAN NL24RABO0301768854 al salón.

Los precios mencionados en el sitio web son los precios que también se utilizan.

Todas las tarifas mencionadas en el sitio web incluyen IVA y están sujetas a cambios de precios, cambios provisionales y errores de tipeo.

Kapsalon de la Rosa no se hace responsable de esto.

 

Artículo 4.

A pesar del constante cuidado y atención que Kapsalon de la Rosa ha dedicado a la composición de este sitio web, es posible que la información publicada en este sitio sea incompleta o incorrecta.

Sin embargo, no se pueden derivar derechos de esto. Nos disculpamos por esto.

 

Artículo 5.

los clientes deben tener en cuenta que los productos pueden afectar ciertos tintes utilizados en la industria de la peluquería.

¡Con reserva de uso de productos, enfermedad y / o administración de colorantes de farmacias!

Los colores pueden desviarse de los ejemplos que se muestran.

 

Artículo 6.

Kapsalon de la Rosa puede responsabilizar a los clientes si la propiedad está dañada y / o rota / rota.

Artículo 7.

Kapsalon de la Rosa no se hace responsable de los productos pedidos que no se entregan o entregan demasiado tarde.

En caso de cancelación por parte del cliente, los costos de envío serán cargados.

 

Artículo 8.

Se puede cobrar un cargo extra por las tarifas de cuidado del cabello para cabello largo.

 

Artículo 9.

Si el cliente no está satisfecho con el resultado a pesar de todos los cuidados y el uso de productos de calidad, Kapsalon de la Rosa se lo debe hacer saber mediato.

Kapsalon de la Rosa informará abuso y violación del buen nombre y el honor de Kapsalon de la Rosa en caso de abuso de esta regulación.

 

Artículo 10.

El AVG se incluye como un enlace separado en este sitio y forma parte de las condiciones generales.

Copyright

(c) Mayo 2019 Kapsalon de la Rosa. Todos los derechos reservados