AVG – Privacy beleid

Privacy beleid van Kapsalon de la Rosa

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kapsalon de la Rosa verwerkt van haar personen die als zelfstandig kapper een geldige modelovereenkomst hebben afgesloten met kapsalon de la Rosa of als klant een behandeling (haar, pedicure of manicure) hebben gehad.

Indien je zaken doet met Kapsalon de la Rosa, of om een andere reden persoonsgegevens aan Kapsalon de la Rosa verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kapsalon de la Rosa – Maarten Blaauw
Marconilaan 23a, 5612 HM  EINDHOVEN
040 – 845 84 64

06 – 13755577
m.blaauw@chello.nl

KvK nummer 62532294
2. Welke gegevens verwerkt Kapsalon de la Rosa en voor welk doel
2.1 In het kader van transacties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer opdrachtgever
b. email adres;

  1. voor- en achternaam, adres, woonplaats en evt. telefoonnummer ontvanger;
    d. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media gegevens.

2.2 Kapsalon de la Rosa verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het versturen van een nota, factuur naar het opgegeven emailadres en het vermelden van de benodigde gegevens.
  2. Belastingaangifte en loonaangifte

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out):

Kapsalon de la Rosa gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Kapsalon de la Rosa Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

Kapsalon de la Rosa verwerkt en bewaart je gegevens maximaal een half jaar na geldigheid van de modelovereenkomst.

Mocht er een digitale factuur gestuurd zijn met het boekhoudprogramma dan zijn we gehouden om de gegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Aansluitend worden de gegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Kapsalon de la Rosa passende technisch en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de administratie van Kapsalon de la Rosa kan je een verzoek indienen om je gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of als het van toepassing is te verwijderen. Kapsalon de la Rosa zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Kapsalon de la Rosa je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen via mail: m.blaauw@chello.nl

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie m.blaauw@chello.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend  gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.